Drukarnia
  1. pl
  2. de
  3. en

Nr projektu: Projekt POIR.03.04.00-10-0291/20

 

Program operacyjny POIR.00.00.00 - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 

Oś priorytetowa POIR.03.00.00 - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

 

Działanie POIR.03.04.00 - Dotacje na kapitał obrotowy

 

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU: 265686,84 PLN

 

DOFINANSOWANIE: 100% 

REALIZOWANE PROJEKTY: